Maha Yoga

Termene și Condiții

Bună, suflete frumoase!

Aceste Termene de utilizare (denumite în continuare „termene”), vor guverna utilizarea site-ului dvs. web (maha-yoga.ro), inclusiv toate paginile din acest site (denumite în continuare aici „site-ul”). Aceste Termene se aplică în întregime în vigoare și efect la utilizarea acestui site Web și, prin utilizarea acestui site, acceptați în mod expres toate termenele și condițiile conținute aici.

Aceste Termene de utilizare sunt un acord („Acordul”) între Maha Yoga și dvs., utilizator.

Ne rezervăm dreptul în orice moment de a schimba termenele și condițiile prezentului Acord; îmbunătățiți, modificați sau întrerupeți site-ul, parțial sau total, în orice moment, la discreția noastră.

Din când în când, ne rezervăm dreptul, la propria noastră discreție, de a modifica, actualiza, adăuga, întrerupe, elimina, revizui sau modifica altfel orice porțiune a acestui Acord, în întregime sau parțial, în orice moment. Pentru modificările aduse acestui Acord pe care le considerăm semnificative, vom face o notificare pe site-ul web, revizuind link-ul de pe pagina principală pentru a citi substanțial „Termenele de utilizare actualizate” pentru o perioadă de timp rezonabilă. Dacă ne furnizați informații, accesați sau utilizăm site-ul Web sau participați la orice Ofertă în orice mod după modificarea prezentului Acord, veți fi considerat că ați citit, înțeles și consimțit și ați acceptat aceste modificări. Cea mai actuală versiune a prezentului acord va fi disponibilă pe site-ul web și va înlocui toate versiunile anterioare ale prezentului acord.

Acest site web și tot conținutul său, prezent de viitor, inclusiv, dar fără a se limita la articole, opinii, alt text, directoare, ghiduri, fotografii, ilustrații, imagini, clipuri video și audio și copie publicitară, precum și mărci comerciale, drepturi de autor, logo-uri, nume de domeniu, cod, denumiri comerciale, mărci de serviciu, brevete și orice material protejat de drepturi de autor (inclusiv codul sursă și obiect) și / sau orice altă formă de proprietate intelectuală sunt deținute sau licențiate către noi sau alte terțe părți autorizate și sunt protejat împotriva utilizării neautorizate, copierea și difuzarea prin drepturi de autor, mărci comerciale, publicitate și alte legi și prin tratate internaționale.

Bună, suflete frumoase!

Trebuie să obțineți acces la Internet și să plătiți orice taxe de serviciu asociate cu acest acces pentru a utiliza site-ul. De asemenea, trebuie să furnizați toate echipamentele necesare pentru a accesa Internetul. Sunteți singurul responsabil pentru scanarea hardware-ului și software-ului pentru virușii computerului și alte probleme conexe înainte de a-l utiliza. Nu suntem responsabili pentru erori sau defecțiuni legate de defecțiunea sau defecțiunea hardware-ului sau software-ului dvs. în legătură cu utilizarea Site-ului sau a Ofertelor.

Garantezi că ai 18 ani sau mai mult. Dacă aveți sub 18 ani, aveți cel puțin 14 ani și accesați site-ul Web cu cunoștința și consimțământul părinților sau tutorelui legal, care va fi, de asemenea, considerat că a fost de acord cu prezentul acord.

Utilizarea completă a site-ului Web poate necesita înregistrarea sau poate necesita furnizarea informațiilor. Decizia de a furniza aceste informații este pur voluntară și opțională; cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați astfel de informații, este posibil să nu puteți accesa anumite conținuturi.

În ciuda celor mai bune eforturi, este încă posibil ca site-ul web să nu fie pe deplin exact sau să nu fie complet și ca atare nu facem nici o garanție în acest sens.

Dacă vă înregistrați la site-ul Web, sunteți de acord, sunteți conștienți și acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care apar sub contul dvs., e-mail sau parolă, dacă există, și sunteți de acord că nu vă veți vinde, nu va transfera sau nu va atribui calitatea de membru, niciun drept de membru. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității contului și a parolei dvs. și pentru restricționarea accesului la computer, astfel încât alții să nu poată avea acces la acesta. Ne rezervăm dreptul de a rezilia accesul și apartenența dvs., dacă încălcați aceste Termene.

Prin prezenta, sunteți de acord să despăgubiți în maximă măsură Maha Yoga și împotriva oricărei obligații, cheltuieli, cereri, cauze de acțiune, daune și cheltuieli (inclusiv onorarii rezonabile ale avocatului) rezultate din sau în orice fel legate de încălcarea acestor condiții .

Dacă se constată că vreo prevedere a acestor Termene este neexecutabilă sau invalidă în temeiul oricărei legi aplicabile, o astfel de invaliditate sau nulitate nu face ca aceste Termene să nu fie executabile sau invalide în ansamblu și aceste dispoziții vor fi șterse fără a afecta dispozițiile rămase din prezent.

Sunteți de acord că Maha Yoga i se poate atribui, transfera și subcontracta drepturile și / sau obligațiile în temeiul acestor Termene. Nu este necesară nicio notificare suplimentară în acest sens și nu este nevoie de un acord suplimentar din partea dvs. Cu toate acestea, nu aveți dreptul de a atribui, transfera sau subcontracta niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în temeiul acestor Termene.

Aceste Termene vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile României și vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor românești.